images/fade/fade1.jpg

Toegevoegd: een kort overzicht van de familie Bonaparte. Een inspiratiebron in coronatijd om deze interessante familie op te zoeken in wikipedia en google.

Je vindt dit overzicht in verslagen

De webmaster(s)

In navolging van onze berichten over de aktiviteiten van oktober, hebben we helaas moeten besluiten om ook alle ALLE FYSIEKE BIJEENKOMSTEN IN DE MAAND NOVEMBER OOK TE CANCELEN !

Gezien de huidige situatie, met toenemende besmettingen, is er, in goed overleg met het HCC Verenigingsburo, alle voor- en tegens voor het organiseren van fysieke bijeenkomsten besproken, en kunnen we niet anders besluiten dan het schrappen van alle bijeenkomsten de komende tijd.

We begrijpen dat dit voor de deelnemers aan onze activiteiten een teleurstelling is, maar om het virus terug te dringen, zijn, helaas, deze verregaande maatregelen noodzakelijk ! 

Vooralsnog lijkt het er ook op dat de bijeenkomsten in de maand December ook niet door zullen gaan, maar de definitieve beslissing hierover zal in de maand November worden genomen. Dit zal mede op basis van de situatie op dat moment (is het virus op z'n retour, zitten we in een zogenoemde "Lock Down", wat zijn de adviezen en/of richtlijnen van Kabinet, RIVM en/of HCC) worden bepaald.

We leven momenteel in een moeilijke en ingewikkelde tijd, maar als we ons allemaal zoveel als mogelijk aan de regels en richtlijnen houden, dan is deze vervelende periode hopelijk binnen afzienbare tijd voorbij en kunnen we ons weer richten op het sociale leven met allerlei leuke en fijne activiteiten waaronder, gezellige en informatieve verenigingsactiviteiten.

*** Het bestuur en vrijwilligers, HCC Regio Zeeland ***

Uit bovenstaand bericht valt op te maken dat alle bijeenkomsten voor november zijn gecanceld. Dus ook die van de werkgroepen 3D en genealogie (Vlissingen) De leden van de betreffende werkgroepen zijn inmiddels geinformeerd.   Of de bijeenkomsten in December wel of (ook) niet doorgaan, wordt op een later moment bekend gemaakt.

Bestuur en (vrijwillige ) medewerkers HCC Regio Zeeland....... 

HCC kent zogenoemde Seizoensthema's.

Normaal gesproken worden de thema's door het hele land op verschillende locaties gepresenteerd.

Maar, vanwege de COVID-19 situatie, zijn, tot nader bericht, alle fysieke bijeenkomsten gecanceld ! 

Gelukkig zijn we een computervereniging en een van onze sterke punten is het organiseren van webminars en online meetings.

Het thema van dit moment is "Android gebruiken ".

Android mannetjes header

Android is het populairste besturingssysteem voor smartphones. Het is vooral ontwikkeld voor gebruik met smartphones en tablets. Al jaren wordt de software ook gebruikt voor televisies, smartwatches, camera’s, spelcomputers en ook auto’s. In dit seizoensthema vertellen we je alles wat je moet weten over het gebruik van Android en leren we je meer uit het besturingssysteem te halen.

Wat Windows voor computers is, is Android voor smartphones: het besturingssysteem dat door verreweg de meeste mensen gebruikt wordt. En net als bij Windows kun je bij Android zelf veel instellen. Onder andere de volgende onderwerpen komen in dit seizoensthema aan bod: wat kan ik met behulp van de functie Instellingen, welke apps kan/moet ik wel of niet installeren, hoe maak ik de beste foto’s, hoe beveilig ik mijn toestel en hoe zet ik HCC-mail op mijn smartphone? Dit en nog veel meer wordt duidelijk in de presentaties over dit seizoensthema die vanaf 19 oktober in Nederland en Vlaanderen worden gegeven. Vooralsnog online, kijk in de agenda wanneer deze plaatsvinden.

Ben je lid van HCC? Dan kun je eventueel vanaf eind december dee presentatie en syllabus downloaden. Als je aan een Android-presentatie deelneemt, kun je op verzoek ook de presentatie toegestuurd krijgen. 

Informatie over Android
Voor meer informatie over Android kun je terecht bij HCC!android, de Interessegroep van HCC. Meld je hierbij aan, als dit je eerste Interessegroep is, is dat gratis en krijg je bovendien een gratis Android-keycord opgestuurd. Ben je al HCC-lid van een andere Interessegroep, dan kost het lidmaatschap van een extra Interessegroep € 2,60 per jaar. En krijg je ook de Android-keycord opgestuurd.
Heb je vragen met betrekking tot Android, ga dan naar de HCC!vraagbaak en stel daar je vraag door een nieuw ticket aan te maken en vervolgens de juiste Android-categorie te kiezen. Ook kun je kijken of je vraag al eens eerder is gesteld en beantwoord. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BELANGRIJKE MEDEDELING !

 

In verband met de aangescherpte maatregelen vanwege het COVID-19 (Corona) virus, heeft het bestuur van de regio Zeeland, in overleg met de locatie coordinatoren en het HCC verenigingsburo, besloten om:

ALLE BIJEENKOMSTEN IN DE MAAND OKTOBER TE CANCELEN !

Of de bijeenkomsten in november (en mogelijk in december) wel of niet door zullen gaan, zal aan het eind van deze maand worden besloten.

We begrijpen dat dit voor de deelnemers aan onze activiteiten een teleurstelling is, maar om het virus terug te dringen, zijn, helaas, deze verregaande maatregelen noodzakelijk ! :( 

Het bestuur en vrijwilligers, HCC Regio Zeeland.

in de sectie nieuwsbrieven staan weer nieuwe bestanden

Beste leden,

 

Allereerst allemaal een goed begin van 2020 en vooral, GEZONDHEID voor jouw en de jouwen.....

Een nieuw jaar, een nieuw begin, en een nieuw tarief voor het lidmaatschap van HCC.......

Tarieven 2020

 

Beste Leden,

Evenals eerdere jaren zijn de tarieven voor het nieuwe jaar weer gecorrigeerd voor inflatie. Bij deze willen we jullie graag op de hoogte stellen van de tarieven voor 2020.zakgeld

  • Hoofdlidmaatschap: € 40,82
  • Interessegroep: € 2,60
  • Interessegroep met toeslag: € 10,25
  • Korting huisgenotenlidmaatschap: € 14,17
  • PC-Active losse verkoop: € 5,40

Vertrouwende jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.Met vriendelijke groet,

Jacqueline Kummer (HCC!ledenadministratie), Bestuur HCC Regio Zeeland


 

Zoals wellicht bekend, de regio organiseert in Vlissingen maandelijks een bijeenkomst van een 3D werkgroep, onder auspicien van de landelijke HCC interessegroep, https://3d.hcc.nl/

 

Onze werkgroepavond vindt één keer per maand plaats, op de eerste maandagavond van de maand, Op de werkgroep avonden komt alles wat met 3D printen te maken heeft, aan de orde, vaak een presentatie, maar vooral uitwisseling van ervaringen, ideetjes en ontwikkelingen op het gebied van 3D (Printen en ontwerpen)

De avond begint om 20:00 uur, de zaal is open vanaf half 8......

Graag tot ziens, elke 1ste maandag van de maand, Walter Meerbeek  

 

 

 

 

 

                Nieuwsbrief               

Genealogie

krantenkop       

Nieuwsbrief werkgroep Genealogie

Nieuwsbrief oktober 2020

Beste mensen,

Op 14 september jl. zijn we voor het eerst weer bij elkaar geweest om in alle voorzichtigheid het nieuw seizoen te starten. Voor de rest van dit jaar staan nog drie bijeenkomsten gepland. In verband met de veiligheid van iedereen kunnen de verschillende werkgroepen niet op dezelfde avond samen komen. Daarom heeft het bestuur besloten om de bijeenkomsten van de twee werkgroepen te spreiden. Omdat De Burgerij voor nog meer activiteiten een ontmoetingsplaats is zullen we moeten uitwijken naar de 2e of 3e maandagavond. Na een informatierondje bij een aantal vaste bezoekers is ervoor gekozen om de maandagavond aan te houden en telkens een van de beschikbare avonden te kiezen. De agenda voor de rest van dit jaar ziet er als volgt uit:

Maandag 19 oktober 20202, inloop vanaf 19.30, aanvang 20.00 uur.

Maandag 16 november 2020, inloop vanaf 19.30, aanvang 20.00 uur. ???????

Maandag 14 december 2020, inloop vanaf 19.30, aanvang 20.00 uur. ???????

Plaats van samenkomst is zoals gebruikelijk:

De Burgerij, van Hogendorpweg 58a in Vlissingen.

 

Een van de wensen is nog steeds om een avond te verzorgen over Duitse bronnen. Met de inleider hebben we afgesproken dat deze voordracht wordt uitgesteld tot na de corona crisis. Dat zal, gezien de huidige ontwikkelingen, daarom nog wel even duren. De komende avonden zullen we met de aanwezigen opzoekwerk doen. Door Cees Wisse en anderen zijn in het verleden overzichten gemaakt van webpagina’s met genealogische informatie. Indien iemand dat wenst worden deze op aanvraag toegestuurd. Een meer recent overzicht met nieuwe webpagina’s is hierbij gevoegd. Het gaat daarbij vooral om pagina’s uit België

Wanneer er mensen zijn die zich willen afmelden voor deze nieuwsbrief dan kan dat. Wilt u iemand aanmelden of meebrengen, dan is dat ook mogelijk. Een mailtje volstaat.

De werkgroep genealogie HCC Zeeland,

Jan Remijn, Joke de Priester, Han Bleyenbergh, Paul Lockefeir en Erik Mulder 

De agenda voor de rest van dit jaar is daarom als volgt:

Maandag 14 september 2020, inloop vanaf 19.30, aanvang 20.00 uur.

Maandag 19 oktober 2020, inloop vanaf 19.30, aanvang 20.00 uur.

Maandag 16 november 2020, inloop vanaf 19.30, aanvang 20.00 uur.

Maandag 14 december 2020, inloop vanaf 19.30, aanvang 20.00 uur.

Plaats van samenkomst is zoals gebruikelijk:

De Burgerij, van Hogendorpweg 58a in Vlissingen.

Corona nieuws: 

UPDATE DONDERDAG 15 OKTOBER:

ZOJUIST HEEFT HET REGIOBESTUUR, IN OVERLEG MET DE LOCATIE COORDINATOREN EN HET HCC VERENIGINGSBURO, BESLOTEN OM ALLE BIJEENKOMSTEN VOOR DE REST VAN OKTOBER TE CANCELEN.

Of de bijeenkomsten voor november (en eventueel december) wel of niet doorgaan, zal later deze maand een besluit over worden genomen.

De werkgroep genealogie HCC Zeeland,

Jan Remijn, Joke de Priester, Han Bleyenbergh, Paul Lockefeir en Erik Mulder 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gezocht: kandidaten voor een functie binnen het bestuur van HCC Zeeland.
nieuwsbrief man
Door omstandigheden heeft onze secretaris Wim Sonders, zijn taken helaas moeten neerleggen.
Wij zoeken een gemotiveerd persoon (m/v)  Wij denken aan iemand die in staat is de volgende secretariaats taken aan te kunnen: 
Contacten met het HCC hoofdbestuur, coordinatie bijeenkomsten en vergaderingen,  bijhouden ledenmutaties en PR voor regionale lezingen, 

Mocht u wel interesse hebben in een bestuursfunctie maar niet 1 2 3 in de functie van secretaris, ook dan vragen we om te reageren, de mogelijkheid is namelijk aanwezig dat we, in overleg, de functies en taken in het bestuur, kunnen herschikken

Herkent u bij uzelf capaciteiten die hiermee overeenkomen dan nodigen wij u van harte uit contact op te nemen met onze voorzitter, Ron Konings

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------