Bestuursperikelen:

Tijdens de Algemene leden vergadering ( ALV ) van 28 november jongstleden zijn er wat wijzigingen gekomen in de samenstelling van het regio bestuur. Zo hebben we afscheid genomen van bestuurslid Wouter de Ridder, en zijn de bestuursleden, Wim Sonders ( secretaris), Teun de Graaf (penningmeester), Patrick Buijsse (lid) en Ron Konings ( voorzitter ) met unanieme stemmen herbenoemd voor een nieuwe periode van 4 jaar. 

Om de vrijgekomen plaats van Wouter op te vullen, heeft het bestuur Adrie Faes voorgedragen en ook Adrie is unaniem benoemd als (nieuw) bestuurslid van de regio. 

Wie is Adrie ?  


Adrie-Feas.jpgIk ben Adrie Faes uit Terneuzen, 75 jaar en gehuwd. 

Ik heb 2 kinderen, 5 kleinkinderen en 1 achter- kleinkind. Ik ben reeds 20 jaar met pensioen.

Ik ben begonnen bij de KMS als machinebankwerker,

na mijn diensttijd ben ik bij Yara in Sluiskil gaan werken als pomp/compressoren monteur.

De laatste 30 jaar heb ik bij DOW in Terneuzen gewerkt als onderhoudsmonteur,

de laatste 10 jaar als meewerkend voorman.

Ik ben penningmeester geweest van een DOW-beleggingsclub tot net voor de crisis,

en ben nu penningmeester van onze VVE gedurende 5 jaar.


Daarnaast hou ik mij bezig met het verzorgen van belastingaangiften, Reeds al 50 jaar.