images/fade/fade1.jpg

Beste leden ( en niet leden)

De inloopavond van 7 juni 2022 op de locatie in "ONS DORPLEVEN " te 's Gravenpolder, is komen te vervallen !

Dit zou tevens de laatste bijeenkomst van dit seizoen zijn,  dus vanaf september hopen we weer inloopavonden te organiseren.