images/fade/fade1.jpg

Beste leden,

Zojuist is de 195ste uitgave van onze regio nieuwsbrief naar de leden verstuurd.

Voor hen die de brief gemist hebben, of als PDF willen, in de downloadsectie is de nieuwsbrief 195 ( januari 2022 ) te downloaden.

 

Veel leesplezier, namens de redactie, Erik.M. ************

---------------------------------------------------------------------------------------------------------