images/fade/fade1.jpg

Hallo allemaal,

Anders dan in de nieuwsbrief staat vermeld, is er géén bijeenkomst van de 3D Werkgroep  op 6 december aanstaande in De Burgerij in Vlissingen.

 Afhanke3D printerlijk van wat de Corona maatregelen in januari zijn,   gaat de bijeenkomst op 3 januari 2022 wel door, tenzij   bestuur of ALV anders beslist. 

 Hou dus nauwlettend deze site in de gaten.

 Walter Meerbeek, coordinator werkgroep 3D

--------------------------------------------------------------------------------------------------------