images/fade/fade1.jpg

Van de beheerder van Burgerij, in Vlissingen, de locatie waar we vanuit de regio Zeeland verschillende bijeenkomsten organiseren, hebben we de volgende instructies m.b.t. het bestrijden van de Corona-pandemie gekregen: 

"Klanten die naar wijkcentrum De Burgerij komen moeten voldoen aan de eisen die de overheid stelt.

 1.   Bent u gezond?

       en

 2.   Bent u volledig gevaccineerd?

       of

 3.   Afgelopen halfjaar corona gehad?

       of

 4.   Negatief testbewijs (max. 24 uur)?

Dan mag u binnenkomen in De Burgerij. Wij, als HCC organisatie moeten er op toe zien dat u hieraan voldoet, door de QR code en id bewijs te controleren. 

 Dit zijn de regels die in Vlissingen gelden voor de werkgroepen 3D, Genealogie en inloopavonden, en blijven van kracht totdat deze van Overheidswege aangepast of ingetrokken worden.

We kunnen er ook vanuit gaan dat deze regels ook gelden voor bijeenkomsten op de locaties die we elders in de provincie organiseren.

------------------------------------------------------------------------------------------------------