images/fade/fade1.jpg

Beste leden,

Vandaag, dinsdag 23 maart is het april nummer ( uitgave 192 ) van onze regio nieuwsbrief gepubliceerd.

Een korte samenvatting van de inhoud van deze nieuwsbrief:

In Memoriam: Willem van Heemskerck rouwbericht Willem gekaderd

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- NOTAM 

De NOTAM, de maandelijkse nieuwsbrief van de werkgoep Flight Simulator. Niet de gehele inhoud, maar de cover van zowel de Notam 266 als 267, zodat ik één oogopslag is te zien wat de inhoud van de beide nieuwsbrieven zijn. En, nadat we de regio nieuwsbrief hadden verstuurd naar de (Zeeuwse) Leden, werden we er op geattendeerd dat de link naar de "aan HCC Zeeland gekoppelde site van de F.S. werkgroep" niet was meegenomen. Voor geinteresseerden, dit is de link naar deze site,en de notam's staan hier 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- HCC KENNISDAGEN 2021:

Jaarlijks organiseert HCC zogenoemde kennisdagen, waarbij zo’n beetje alle interessegroepen en regio’s bijeen komen om de leden fysiek te laten zien wat we allemaal aan de leden (en niet leden, die daardoor zo enthousiast worden, dat ze ook lid worden). Deze dagen waren altijd een groot suc6.

In dit artikel informatie over de HCC Kennisdagen in juni en oktober van dit jaar.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- MOGELIJKE VERSTERKING REGIO BESTUUR:

Hoewel we op dit moment nog niet op details en dergelijke in kunnen gaan, zijn er ontwikkleingen gaande om het regio bestuur te versterken, zodat de huidige bestuursleden wat "verlichting" in hun werkzaamheden mogen ervaren...... In (een van) de volgende nieuwsbrief hopen we er meer over te kunnnen vertellen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- COVID-19, het kan ons allemaal treffen:

mondkapje 1
Weliswaar willen we geen "Moraalridders" zijn, maar wel een welgemeend advies. Corona, of te wel Covid-19, is een niet te onderschatten besmetting. Een persoonlijke noot van  de redacteur, c.q. een van de webmasters, die het - helaas - aan de lijve heeft ondervonden.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tot zover de inhoud van de april uitgave van onze nieuwsbrief. En vergeet niet, in het weekend van 27 op 28 maart gaat de zomertijd weer in, dus de klok(ken) een uurtje vooruit....

Veel leesplezier *** De redaktie / webmasters.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------