images/fade/fade1.jpg

Kort, maar belangrijk (positief) nieuws: 

Tijdens een visuele online meeting van onze regio, heeft het bestuur samen met de locatie- en werkgroep coordinatoren, er voor gekozen om in december in ieder geval de bijeenkomst van de werkgroepen 3D ( 7 december, Vlissingen ) en Genealogie ( 14 december, Vlissingen) weer fysiek te organiseren.

Voor de andere werkgroepen en locatie's wordt op korte termijn een besluit verwacht.

Er gelden wel een aantal voorwaarden vanwege het COVID-19 virus, maar ook daarover binnenkort meer.....

UPDATE: donderdag 19 november: 17:30 uur: 

De locatie coordinator voor de bijeenkomsten in Terneuzen ( De wingerd) heeft er voor gekozen om in december nog NIET TE STARTEN met de fysieke bijeenkomst. Vanwege de gemiddelde leeftijd van de bezoekers en het feit dat de locatie in het Zeeuws-Vlaamse gedeelte ( nabij Belgie)  ligt, vormt die een extra risico, dat we - uiteraard - niet willen nemen.

UPDATE 2: zaterdag 21 november 07:33 uur: 

Ook de andere locaties en werkgroep(en) hebben inmiddels laten weten dat ze het nog niet verantwoord vinden om fysieke bijeenkomsten te organiseren in december, en het in ieder geval tot na de jaarwisseling cancelen.

Dit betekend dus concreet, dat alleen de werkgroepen 3D en genealogie in december, in De Burgerij in Vlissingen (weer) een fysieke clubavond hebben, uiteraard met in achtneming van de Corona maatregelen en aanbevelingen. 

Bestuur en vrijwilligers, HCC Regio Zeeland