images/fade/fade1.jpg

                Nieuwsbrief               

Genealogie

krantenkop       

Nieuwsbrief werkgroep Genealogie

Nieuwsbrief oktober 2020

Beste mensen,

Op 14 september jl. zijn we voor het eerst weer bij elkaar geweest om in alle voorzichtigheid het nieuw seizoen te starten. Voor de rest van dit jaar staan nog drie bijeenkomsten gepland. In verband met de veiligheid van iedereen kunnen de verschillende werkgroepen niet op dezelfde avond samen komen. Daarom heeft het bestuur besloten om de bijeenkomsten van de twee werkgroepen te spreiden. Omdat De Burgerij voor nog meer activiteiten een ontmoetingsplaats is zullen we moeten uitwijken naar de 2e of 3e maandagavond. Na een informatierondje bij een aantal vaste bezoekers is ervoor gekozen om de maandagavond aan te houden en telkens een van de beschikbare avonden te kiezen. De agenda voor de rest van dit jaar ziet er als volgt uit:

Maandag 19 oktober 20202, inloop vanaf 19.30, aanvang 20.00 uur.

Maandag 16 november 2020, inloop vanaf 19.30, aanvang 20.00 uur. ???????

Maandag 14 december 2020, inloop vanaf 19.30, aanvang 20.00 uur. ???????

Plaats van samenkomst is zoals gebruikelijk:

De Burgerij, van Hogendorpweg 58a in Vlissingen.

 

Een van de wensen is nog steeds om een avond te verzorgen over Duitse bronnen. Met de inleider hebben we afgesproken dat deze voordracht wordt uitgesteld tot na de corona crisis. Dat zal, gezien de huidige ontwikkelingen, daarom nog wel even duren. De komende avonden zullen we met de aanwezigen opzoekwerk doen. Door Cees Wisse en anderen zijn in het verleden overzichten gemaakt van webpagina’s met genealogische informatie. Indien iemand dat wenst worden deze op aanvraag toegestuurd. Een meer recent overzicht met nieuwe webpagina’s is hierbij gevoegd. Het gaat daarbij vooral om pagina’s uit België

Wanneer er mensen zijn die zich willen afmelden voor deze nieuwsbrief dan kan dat. Wilt u iemand aanmelden of meebrengen, dan is dat ook mogelijk. Een mailtje volstaat.

De werkgroep genealogie HCC Zeeland,

Jan Remijn, Joke de Priester, Han Bleyenbergh, Paul Lockefeir en Erik Mulder 

De agenda voor de rest van dit jaar is daarom als volgt:

Maandag 14 september 2020, inloop vanaf 19.30, aanvang 20.00 uur.

Maandag 19 oktober 2020, inloop vanaf 19.30, aanvang 20.00 uur.

Maandag 16 november 2020, inloop vanaf 19.30, aanvang 20.00 uur.

Maandag 14 december 2020, inloop vanaf 19.30, aanvang 20.00 uur.

Plaats van samenkomst is zoals gebruikelijk:

De Burgerij, van Hogendorpweg 58a in Vlissingen.

Corona nieuws: 

UPDATE DONDERDAG 15 OKTOBER:

ZOJUIST HEEFT HET REGIOBESTUUR, IN OVERLEG MET DE LOCATIE COORDINATOREN EN HET HCC VERENIGINGSBURO, BESLOTEN OM ALLE BIJEENKOMSTEN VOOR DE REST VAN OKTOBER TE CANCELEN.

Of de bijeenkomsten voor november (en eventueel december) wel of niet doorgaan, zal later deze maand een besluit over worden genomen.

De werkgroep genealogie HCC Zeeland,

Jan Remijn, Joke de Priester, Han Bleyenbergh, Paul Lockefeir en Erik Mulder 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------