images/fade/fade1.jpg

                Nieuwsbrief               

Genealogie

krantenkop       Nieuwsbrief september 2019

Nieuwsbrief werkgroep Genealogie

Op 2 september nemen we - na een onderbreking van twee maanden - de draad weer op. Dan gaan we ons bezighouden met het bewerken van digitale foto’s. Uiteraard zullen we ook aandacht schenken aan het scannen van oude foto’s die daarna bewerkt kunnen worden. Ook het fotograferen of scannen van documenten en de bewerking daarvan komt aan de orde.

We beginnen deze avond met een inventarisatie van wat we als groep reeds kunnen en doen en bespreken daarna wat we nog meer willen weten en van elkaar kunnen leren. Zaken als foto bewerkingsprogramma’s, formaten, bestandsgrootte, archivering, invoeren in een genealogisch programma, koppelen aan personen, aan relaties of aan groepen en de vraag hoe om te gaan met groepsfoto’s, portretten, uitsnijdingen en het uniformeren van foto’s voor een boekwerkje of presentatie kunnen onderwerpen zijn die aan bod komen.

We hopen in drie bijeenkomsten een heel eind te komen en zullen bespreken of het gewenst is om op een van de vervolgavonden deskundige hulp in te roepen.

Noteer alvast in uw agenda: de volgende bijeenkomsten van de werkgroep enealogie vinden plaats op maandag 7 oktober, maandag 4 november ( onder voorbehoud i.v.m. de thema avond) en maandag 2 december.
De werkgroep genealogie HCC Zeeland, Jan Remijn, Joke de Priester, Han Bleyenbergh, Paul Lockefeir  en Erik Mulder 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------