images/fade/fade1.jpg

                Nieuwsbrief               

Genealogie

krantenkop       Nieuwsbrief juni 2019

De volgende bijeenkomst is op

maandag 1 juli 2019 in De Burgerij,

van Hogendorpweg 58a in Vlissingen,

aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.

In tegenstelling tot eerdere berichten hebben we voor de zomervakantie toch nog een bijeenkomst van de werkgroep genealogie. Een extra bijeenkomst voor de thuisblijvers. Het wordt weer een werkavond, het zoeken in digitale bronnen.

De ontwikkeling van de zoekmachines op internet hebben afgelopen jaren een grote vlucht genomen. De digitale informatie is bovendien enorm gegroeid. Op deze avond zal gezamenlijk een aantal zoekmachines worden bezocht en wordt bekeken wat deze allemaal te bieden hebben en hoe daar praktisch mee kan worden omgegaan. Breng dus uw laptop mee.

Om praktisch te kunnen werken is het goed om enkele namen mee te brengen van personen (eventueel voorouders), waar u nog maar weinig informatie van hebt. Zoek deze dus thuis vooraf op, dan kunnen ze direct worden ingevoerd in een van de zoekmachines. Graag wel iets meer dan enkel de naam zoals bijvoorbeeld: naam van partner, ouders of de periode waarin hij of zij heeft geleefd en (globaal) de geboorte, woon of overlijdensplaats in binnen of buitenland.

Dit wordt dan echt de laatste bijeenkomst voor de zomervakantie.

Op 2 september nemen we de draad weer op. Dan gaan we ons bezighouden met het bewerken van digitale foto’s. Uiteraard zullen we ook aandacht schenken aan het scannen van oude foto’s die daarna bewerkt kunnen worden.

Noteer alvast in uw agenda:

de volgende bijeenkomsten van de werkgroep genealogie vinden plaats op    

2 september, 4 november en 2 december,

telkens op maandagavond.

De werkgroep genealogie HCC Zeeland,

Jan Remijn, Joke de Priester, Han Bleyenbergh, Paul Lockefeir 

en Erik Mulder