images/fade/fade1.jpg

De Zeeuwse regio van de computervereniging is volop in beweging. En helaas niet echt in positieve zin. Met name in Vlissingen zijn er al diverse verschuivingen in de locaties geweest, en wederom gaan we "verhuizen" De afgelopen jaren hielden we, nadat wijkcentrum Open Hof ( waar  op 17 januari 1983 onze allereerste bijeenkomst plaatsvond)  gesloten werd en inmiddels is getransformeerd tot een Chinees restaurant (waar je overigens lekker kunt eten) onze maandelijkse clubavonden in Het Majoraat

Open Hof Chinees

In januari kregen we het onheilspellende bericht dat Het Majoraat failliet werd verklaard en konden we nog net onze spullen uit de handen van de curator redden. Toen moesten we dus snel op zoek naar een andere locatie en die dachten we gevonden te hebben in activiteitencentrum De Kwikstaart.

Helaas, ook dit heeft niet lang mogen duren. De gemeente, eigenaar van het pand, heeft er voor gekozen om, wat zij noemen, de horecatak, van haar gebouwen 

Een kopje koffie

 af te halen. In de praktijk betekend dit dat gebruikers van het gebouw  geen koffie, thee en andere consumpties meer kunnen kopen.  Willen zij  toch iets van consumpties, dan zullen ze zelf ervoor moeten zorgen  gemeente zorgt wel voor kartonnen ( milieuvriendelijke ! ) bekertjes,  maar de rest moeten we zelf maar meebrengen. Ik zie ons dus al  “lopen  met een thermoskan koffie” , niet dus !

 

 Maar, terwijl ik dit persbericht inklop, het hoost en zwaar onweer boven  de stad hangt, gloort er toch een lichtpuntje aan de horizon. Het  voormalige Majoraat gaat een doorstart maken. Met een nieuwe naam,  namelijk “ De Burgerij “ en, ook niet onbelangrijk, daar kunnen we nog  wel een bakkie koffie of een andersoortig drankje kopen. burgerij

Dat betekend dus, dat we vanaf het nieuwe seizoen weer op onze oude stek terugkeren. Wel is er een (kleine) verschuiving van de avonden waarop we bij elkaar komen;

De inloopavonden, elke 3e maandagavond van de maand, 18 september, 16 oktober, 20 november en 19 december, telkens van 19:30 uur tot 22:00 uur.

Werkgroep beeldbewerking, elke 3e dinsdag van de maand, 19 september, 17 oktober, 21 november en 19 december,ook vanaf 19:30 uur tot 22:00 uur

 

En dan de werkgroep Genealogie, die komen voortaan (weer, en hiermee gaat een  wens van hun in vervulling) bijeen op de 4e donderdag van de maand. De data: 28 september, 26 oktober, 23 november, 28 december (Hoewel, die laatste avond van dit  jaar is nog even “onder voorbehoud” omdat die midden in de Kerstvakantie valt).  De avonden van de werkgroep genealogie beginnen ook om 19:30 uur en duren tot 22:00 uur.

Gasthuiskerk Zierikzee
Zijn we er dan?  Nee ! ook de bijeenkomsten in Zierikzee gaan veranderen. Het Multifunctioneel Centrum (MFC) waar we al sinds “jaar en dag” bijeenkomen, gaat sluiten.

De maanden september en oktober zijn we te gast in de Gasthuiskerk en vanaf  november in het (vernieuwde) clubhuis van de Scouting in Zierikzee. De data voor september en oktober in de Gasthuiskerk zijn: woensdag 27 september en woensdag 25 oktober. (Hoge Molenstraat 24) Aan de achterzijde van de kerk zijn (beperkt) parkeerplaatsen en is tevens de ingang waar men naar binnen kan. 

Laten we hopen dat we vanaf nu, voor wat betreft de locaties, in wat “rustiger vaarwater” komen en dat de enige “beweging die we volop hebben” de bezoekersaantallen zijn op de clubavonden van onze regio.

Het bestuur en de coördinatoren van de locaties, Walter Meerbeek, Erik Mulder, Paul Lockefeir en Wilko van het Veer.